Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2023-2024 г. в Програмни държави до 04.02.2024 г.

Удължава се срокът за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по програма „Еразъм+“ за втория (летен) семестър на академичната 2023-2024 г. в Програмни държави до 4 февруари 2024 г.

За повече информация: ТУК!