Съобщения за преподавателите

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 21/22 г. по дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект „Икономическото образование в България 2030“

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 21/22 г. по дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект „Икономическото образование в България 2030“

Удължава се срокът за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. по дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Бургаският свободен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“

Възможност за мобилност на преподаватели и служители в Исландия, Норвегия и Лихтенщайн

На сайта на МОН е публикувана третата покана за участие в мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ за пролетен/летен семестър на академичната 2014–2015 година по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Международна конференция в Португалия

Digital Marketing To be held in CENTERIS 2015 – International Conference on ENTERprise Information Systems Vilamoura, Algarve, Portugal, 7-9 October 2015 http://centeris.scika.org AIS Affiliated Conferences WORKSHOP OBJECTIVE Since the birth of the Internet, two-way communication via Web-based exchanges has become more and more popular in electronic transaction, publication, broadcasting, and…

КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

Дипломатическият институт при Министъра на външните работи на Р България обявява втори национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Предизвикателства и перспективи за развитие на Черноморския регион и мястото на България в него”. Реализацията на проекта има за цел да подпомогне българската дипломация в процеса на дефиниране на българските национални…

Международна конференция във Вроцлав, Полша

Международна конференция във Вроцлав, Полша Регистрационна форма

Процедура за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2014-2015 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая…

Обменна програма за университетски преподаватели в САЩ

Deadline for application: December 12, 2014 The U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria is now accepting applications for six Summer 2015 Study of the U.S. Institutes for multinational groups of experienced university faculty, scholars, and other related professionals. The program will take place at various colleges, universities, and institutions throughout the…

Международна конференция по приложна икономика в Полша

Информация