Съобщения за преподавателите

Международна конференция във Вроцлав, Полша

Международна конференция във Вроцлав, Полша Регистрационна форма

Процедура за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2014-2015 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая…

Обменна програма за университетски преподаватели в САЩ

Deadline for application: December 12, 2014 The U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria is now accepting applications for six Summer 2015 Study of the U.S. Institutes for multinational groups of experienced university faculty, scholars, and other related professionals. The program will take place at various colleges, universities, and institutions throughout the…

Международна конференция по приложна икономика в Полша

Информация

Международна конференция в Румъния

Информация Регистрационна форма Технически изисквания