Процедура за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Всички преподаватели, които отговарят на критериите за допустимост и желаят да реализират мобилност през учебната 2014-2015 г., трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го подадат в отдел „Международно сътрудничество“ на БСУ, стая 412.

Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана на интернет-страницата на програма „Еразъм+”. Всички кандидати, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за селекционната процедура и по електронната поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на програмата и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали преподаватели.

Краен срок за кандидатстване: 27 октомври 2014 г.

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване 
  • Проект на програма за мобилност, подписан от преподавателя и факултетния Еразъм координатор в БСУ, и представен от преподавателя след консултация и уточняване с приемащия университет - изтегля се от тук.;
  • E-mail от приемащия университет, потвърждаващ периода и проекта на програма за мобилност на преподавателя.

 

Критерии за подбор:

Преподавателите трябва да отговарят на следните критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва преподаването в приемащата институция;
  • Да имат изявени творчески търсения по специалността си;
  • Да показват интерес към научна работа;
  • Да са комуникативни.
  • Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път;
  • Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция, води до разработването на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.


Списък на предлаганите мобилности

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Великобритания Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk ) 041: Бизнес и администрация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Германия Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de ) 041: Бизнес и администрация 2 преподаватели – по 1 седмица престой Немски език - B1 и/или Английски език – В1
Испания Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu ) 041: Бизнес и администрация 2 преподаватели – по 1 седмица престой Английски език – В2
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl ) 041: Бизнес и администрация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Португалия Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt ) 041: Бизнес и администрация 2 преподаватели – по 1 седмица престой Португалски език –В2 или Английски език – В2
Турция Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr ) 041: Бизнес и администрация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Турция Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr ) 041: Бизнес и администрация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Турция Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr ) 041: Бизнес и администрация 2 преподаватели – по 1 седмица престой Английски език – В2
Турция Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr ) 0414: Маркетинг и реклама 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Унгария Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu ) 041: Бизнес и администрация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2-С1
Холандия Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com ) 0411: Счетоводство и данъчно облагане 2 преподаватели – по 1 седмица престой Ниво на чужд език Английски език – С1
Хърватия Университет на Загреб, гр. Загреб, (www.unizg.hr ) 041: Бизнес и администрация 2 преподаватели – по 1 седмица престой Ниво на чужд език Английски език – В2
Чехия Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz ) 041: Бизнес и администрация 1 преподавател – 1 седмица престой Ниво на чужд език Английски език – В1

Център по информатика и технически науки

Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Германия Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de ) 061: Информационни и комуникационни технологии 1 преподавател – 1 седмица престой Немски език – B2 и/или Английски език – В2
Гърция Национален технически университет на Атина, гр. Атина (www.ntua.gr ) 061: Информационни и комуникационни технологии 2 преподаватели – по 1 седмица престой Английски език – В2
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl ) 061: Информационни и комуникационни технологии 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Португалия Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt ) 0413: Електричество и енергия 2 преподаватели – по 1 седмица престой Английски език – В2
Турция Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr ) 061: Информационни и комуникационни технологии 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор Мобилности Ниво на чужд език
Полша Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl ) 0321: Журналистика и репортерство 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Португалия Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt ) 032: Журналистика и информация 1 преподавател – 1 седмица престой 0923: Социална работа и консултиране 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2  
Турция Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr ) 032: Журналистика и информация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2
Унгария Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu ) 032: Журналистика и информация 1 преподавател – 1 седмица престой Английски език – В2-С1


За допълнителна информация относно преподавателската мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел " Международно сътрудничество" (администратор по програма „Еразъм+“ – Валя Павлова, тел.: 056 900520, e-mail: valia@bfu.bg).