Възможност за мобилност на преподаватели и служители в Исландия, Норвегия и Лихтенщайн

Уважаеми преподаватели и служители,
На сайта на МОН е публикувана четвъртата покана за участие в мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ за есенен/зимен семестър на академичната 2015–2016 година по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Краен срок за подаване на заявления до институционалния координатор в БСУ проф. д-р М. Балтов – 18.05.2015 г

За контакти:
Валя Павлова
Отдел Международно сътрудничество 
Тел: 056/900520
e-mail: valia@bfu.bg