Възможност за стипендии по програма ФУЛБРАЙТ за преподаватели

Възможност за стипендии по програма ФУЛБРАЙТ за преподаватели

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предоставя ежегодно 5-9 стипендии за български учени и изследователи, с докторска степен, във всички области на познанието (с изключение на клинична медицина), които в рамките на 3-5 месеца да проведат своята изследователска дейност по покана на американско висше учебно заведение в САЩ.

Повече за стипендиите за учени и изследователи за учебната 2024-25 г. с краен срок на подаване на документи 5 декември, 2023 г., може да се получи от адрес: https://www.fulbright.bg/ucheni-research/ .

 Фулбрайт обявява и стипендия за изследователска дейност за български аспиранти - редовни, задочни или свободни докторанти, зачислени в български или чуждестранни висши учебни заведения, които в рамките на 6 месеца да проведат изследователска дейност в САЩ.

Повече за стипендиите за аспиранти за учебната 2024-25 г. с краен срок на подаване на документи 5 декември, 2023 г., можете да научите тук: https://www.fulbright.bg/ucheni-research/ 

Допълнителна информация може да бъде намерена и в споделената папка:   Scholars, Phd Students