Проект ТЕХНОСТАРТ3 пред студентите на БСУ

Проект ТЕХНОСТАРТ3 пред студентите на БСУ

На 26 април от 13.00 часа в зала 428 на БСУ експертите на Министерство на икономиката и зам.-ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов ще представят възможностите пред студентите от БСУ да бъдат финансирани по проект ТЕХНОСТАРТ3.

Проектът „Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“ (ТЕХНОСТАРТ3) цели да стимулира студенти, дипломанти и докторанти да финансират бизнес идеите си в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Кандидатства се само с бизнес план, а финансирането е до 20 хил. лв.