Социологическо проучване по Националната стратегия за борба с наркотиците

Социологическо проучване по Националната стратегия за борба с наркотиците

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024) Националният център по обществено здраве и анализи провежда проучване, чрез анонимна анкета, относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред студентите във висшите училища в България.

БСУ е член на Общинския съвет по наркотични вещества – Бургас и се обръща към своите студенти с молба за онлайн попълване на анкетите. Въз основа на проучванията ще се изготви доклад към Европейската комисия, както и превантивни програми.

Линк за изследването: https://bit.ly/studenti-2022

Или  https://znambg.net/ls2/index.php/938549?lang=bg

Срок за попълване - 30.11.2022 г.