Стипендии на френското правителство "France excellence" 2023

Стипендии на френското правителство

Френският институт в България откри своята кампания Cтипендии "France excellence" за 2023 година.

Стипендиите на френското правителство се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище).

 

Повече информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България:

https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/