Студентският съвет при Бургаски свободен университет обявява избори за нови членове

 Студентският съвет при Бургаски свободен университет обявява избори за нови членове

До всички Студенти!

Във връзка с предстоящите Избори за членове на Студентския съвет при БСУ имате възможност да се включите в състава на Студентския съвет.

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на студентите в Бургаския свободен университет,  действащ съгласно Закона за висшето образование. Устройството, управлението и дейността му се уреждат с Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет в БСУ. Съветът включва представители на студентите от всички центрове в БСУ и цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия.

На 13.12.2023г. всички желаещи студенти да се явят в стая 209 от 13:00ч. за подаване на своите кандидатури.

ЗАЯВЛЕНИЕ

За информация:  стая 209 (Студентски съвет)   или   ss@bfu.bg