Студентският съвет при Бургаски свободен университет обявява избори за попълване на квотите от ЦЮН, ЦХН и ЦИТН.

Студентският съвет при Бургаски свободен университет обявява избори за попълване на квотите от ЦЮН, ЦХН и ЦИТН.

Ако сте амбициозни, мотивирани, креативни и готови да отстоявате позициите си, изпратете своята кандидатура до 12.12.2017 г. (вторник) на ss@bfu.bg . Всяка кандидатура трябва да съдържа: данни на студента (три имена, курс, специалност, форма на обучение) и кратко мотивационно писмо.
Изборите ще се проведат на 13.12.2017 г. (сряда) от 13:15 часа в стая 418.
За повече информация: стая 209 (Студентски съвет), 0888187788 или ss@bfu.bg.