Вечер на специалностите в ЦИТН

Центърът по информатика и технически науки организира "Вечер на специалностите“ за всички свои бивши и настоящи студенти на 20 май 2016 година.
В чест на празника е организирана юбилейна среща с представители на водещи фирми, потребители на кадри от  ЦИТН, с фирми-партньори, както и и с директори на  средни училища в Бургас и региона.

Срещата ще се проведе в сградата на БСУ на 20 май 2016 г. от 17. 30 ч. в зала 208.
За желаещите е организиран коктейл от 19.00 ч. в ресторант „Воденицата” в морската градина.
Закупуването на куверти за коктейла е в стая 24 на БСУ до 18.05.2016 г.
Цена на куверт: 25 лв.