Симеон Дянков - вицепремиер и министър на финансите