Соломон Паси - министър на външните работи на Република България