Конкурс за студентско научно творчество 2007

Център по икономически и управленски науки
Председател: Доц. д-р Лина Анастасова
Членове: Доц. д-р Гинка Милчева
Доц. д-р Сава Димов
  • Програма на секцията
  • Премирани доклади
Център по юридически науки
Председател: Доц. д-р Мария Чавдарова
Членове: Доц.д-р Рашко Рашков
Д-р Валентин Енчев
  • Програма на секцията
  • Премирани доклади
Център по хуманитарни науки - секция "Обществени комуникации"
Председател: Доц. д-р Тодор Георгиев
Членове: Доц. д-р Калина Лукова
Гл.ас. Генчо Вълчев
Център по хуманитарни науки - секция "Социални дейности"
Председател: Доц. д-р Мария Ганева
Членове: Доц. д-р Ицка Дерижан
Гл.ас.. д-р Пепа Митева
  • Програма на секцията
  • Премирани доклади
Център по информатика и технически науки
Председател: Доц. д-р Ангел Тошков
Членове: Доц.д-р Радостин Долчинков
Гл. ас. д-р Динко Гичев
  • Програма на секцията
  • Премирани доклади