Национален конкурс за студентско научно творчество 2007

Секция I-III курс
Председател: Доц. д-р Лина Анастасова
Членове: Доц. д-р Момяна Гунева
Доц.д-р Радостин Долчинков
Доц. д-р Ицка Дерижан
л.ас.д-р Милен Балтов
Гл.ас. д-р Мария Алексиева
Ст.ас. Мила Иванова
Секция IV курс, магистри и докторанти
Председател: Доц. д-р Мариана Лазарова
Членове: Доц. д-р Иванка Стамова
Доц.д-р Мария Чавдарова
Доц. д-р Сава Димов