Наградени реферати I-III курс

Специална награда

Иван Миховски - БСУ, спец. "ИКН", III курс

тема: "Използване на размита логика за разпознаване на обект, намиране на път и взаимодействие с обекта"

 

Първа награда

Михаил Карапетков - ТУ, спец. "Индустриално инженерство", II курс

тема: "Идентификация местата на пътниците в лек автомобил по време на ПТП според действащите им инерционни сили" 

 

Две втори награди

  • Светла Тодорова - БСУ, спец. "Социални дейности", III курс
  • Ани Козарева - БСУ, спец. "Право", I курс.

 

Две трети награди

  • Евгени Гинчев - Академия на МВР, спец "ППООР", III курс
  • Николета Вълева, Росина Тодорова - БСУ, спец. "Маркетинг", III курс