Наградени реферати IV курс, магистри и докторанти

Специална награда

Христо Гендов - БСУ, спец. "КСТ", магистър

тема "Разпределена система за управление на специализиран робот"

 

Първа награда   

Мартин Петров - БСУ, спец. "КСТ", IV курс

тема "Модел за прогнозиране на валутни курсове, базиран на невронни мрежи"

 

Две втори награди

  • Александър Владимиров - УНСС, спец. "Политология" IV курс
  • екип: Иван Иванов, Володя Димитров, Даниел Чавдаров - ТУ, спец. "Инженерен дизайн", магистърска програма

 

Две трети награди

  • Кристиян Каракашев - БСУ, спец. "Маркетинг", IV курс
  • Даниела Иванова и Гани Митев - БСУ, спец "Право" V курс