Програма 4 КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Втора секция  -  IV курс, магистри и докторанти

 • Златина Пейчева, Венцислава Трендафилова - БСУ, спец."Право", 5 курс 
 • Мартин Петров - БСУ, спец."КСТ", 4 курс
 • Десислава Вичева- БСУ, спец."Финанси", магистърска програма 
 • Иван Иванов – ТУ, спец."Инженерен дизайн", магистърска програма 
 • Славейко Йорданов - БСУ, спец."Журналистика", 4 курс 
 • Асен Велинов – Академия на МВР, спец."Защита на националната сигурност", 4 курс 
 • Кристиян Каракашев- БСУ, спец."Маркетинг", 4 курс
 • Христо Гендов - БСУ, спец."КСТ", магистърска програма
 • Иван Петков - БСУ, спец."КСТ", 4 курс
 • Genoveva Uskova-Verner –  Georg-August Universitet, Gyotingen, Germanya, спец."Производство и логистика", 5 курс
 • Стойко Пехливанов - ТУ-София, ИПФ-Сливен, докторант, 3 година
 • Александър Владимиров – УНСС, спец. "Политология", 4 курс
 • Ивайло Дуков - БСУ, спец."КСТ", 4 курс
 • Златина Петрова - БСУ, спец."Право", 5 курс
 • Антон Сотиров- БСУ, спец."Стопанско управление", магистърска програма
 • Асен Шопов – УНСС, спец. "Политология", 4 курс
 • Илия Гътовски - УНСС, "Ик. на транспорта", докторант
 • Зорница Мушева - БСУ, спец."Право", 5 курс   
 • Марияна Димова – БСУ, спец."Логопедия и НУП", 4 курс
 • Васил Пейчев - БСУ, спец."Право", 5 курс
 • Христо Иванов - БСУ, спец."КСТ", магистърска програма
 • Айлин Хаджисаид - БСУ, спец."КСТ", магистърска програма
 • Даниела Иванова, Гани Митев – БСУ, спец."Право", 5 курс