Наградени реферати I-III курс

Специална награда

Семо Кискинов – БСУ, спец. “ИКН”, 3 курс

тема: “Проектиране и реализиране на модул "Размити променливи”.

 

Първа награда

Крикор Мутафян, Васил Дуков – БСУ, спец. “Маркетинг”, 3 курс

тема: “Изследване търсенето на компоненти от конкурентните марки Intel и AMD”.

 

Втора награда

Ани Козарева – БСУ, спец. “Право”, 2 курс. 

 

Две трети места:

  • Евелина Хайдарова, Ивелина Свирецова – БСУ, спец. "Соц. дейности", 2 курс;
  • Иван Андонов – ЛТУ, София, спец. "Ландшафтна архитектура", 3 курс. 

 

Насърчителни награди:

  • Ангел Димов – ПУ, спец. “Психология”, 2 курс;
  • Шенай Юсеинова – БСУ, спец. “Журналистика”, 2 курс;
  • Александър Николов – ТУ, Габрово, спец. “Индустриален мениджмънт”, 2 курс;
  • Георги Христов, Константин Бъчваров, Георги Сурчев – БСУ, спец. “ИКН”, “КСТ”, 3 курс;
  • Екатерина Иванова – Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 1 курс;
  • Росица Робева – БСУ, спец. “Финанси”, 2 курс.