Програма 1-3 курс

Първа секция  -  I-III курс 

 • Семо Кискинов – БСУ, спец. “ИКН”, 3 курс
 • Иван Иванов – БСУ, спец. “Право”, 3 курс
 • Бинка Михайлова – БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, 3 курс
 • Васил Дуков, Крикор Мутафян – БСУ, спец. “Маркетинг”, 3 курс
 • Боряна Грозева – БСУ, спец. “КТКМ”, 3 курс
 • Наталия Щърбева – Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 3 курс; Росица Райкова - БСУ
 • Ангел Димов – ПУ, спец. “Психология”, 2 курс
 • Стоян Пенев – БСУ, спец. “Финанси”, 2 курс
 • Шенай Юсеинова – БСУ, спец. “Журналистика”, 2 курс
 • Александър Николов – ТУ - Габрово, спец. “Индустриален мениджмънт”, 2 курс
 • Ани Козарева – БСУ, спец. “Право”, 2 курс
 • Наталия Спасова – БСУ, спец. “Логопедия”,  3 курс
 • Георги Христов, Константин Бъчваров, Георги Сурчев – БСУ, спец. “ИКН”, “КСТ”, 3 курс
 • Таня Биволарова – БСУ, спец. “Журналистика”, 2 курс
 • Алекси Алексиев – БСУ, спец. “Финанси”, 3 курс
 • Евелина Хайдарова, Ивелина Свирецова – БСУ, спец. “Соц. дейности”, 2 курс
 • Александър Иванов – БСУ, спец. “КСТ”, 2 курс
 • Анна Качарова – БСУ, спец. “Журналистика”, 1 курс
 • Михаелина Лилова – ПУ, спец. “Психология”, 1 курс
 • Цветелина Тодорова – ЛТУ - София, спец. “Ландшафтна архитектура”, 3 курс
 • Екатерина Иванова – Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 1 курс
 • Йовка Маринска – БСУ, спец. “Право”, 1 курс
 • Десислава Тодорова – Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 1 курс
 • Десислава Димитрова – ПУ, спец. "Български и английски език”, 3 курс
 • Росица Робева – БСУ, спец. “Финанси”, 2 курс
 • Христо Иванов – ВТУ “Т. Каблешков”, спец. “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 2 курс
 • Теодора Тодорова – ЛТУ - София, спец. Ландшафтна архитектура”, 3 курс
 • Николай Москов – Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 1 курс
 • Неделина Петрова – БСУ, спец. “Право”, 1 курс
 • Стефан Стефанов – Русенски университет, спец. ”КСТ”, 3 курс
 • Мария Иванова – Шуменски университет, спец. “Системно администриране”, 1 курс
 • Мариета Стефанова – Пловдивски университет, спец. “Психология”, 2 курс
 • Иван Андонов – ЛТУ - София, спец. Ландшафтна архитектура”, 3 курс