Начин на плащане

Семестриални такси
Семестриалните такси се внасят с дебитна или кредитна карта чрез платформата Електронни услуги в сайта на БСУ.


Административни такси
Освен чрез Електронни услуги, административните такси могат да се внасят и в касата на БСУ – стая 102.


Допълнителни начини на плащане:
С платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.
В основанието за превода се посочват:

  • трите имена на студента;
  • ЕГН;
  • факултетен номер,
  • наименование на таксата.

Семестриални такси могат да се плащат също и с вносна бележка в централния офис на Алианц Банк България АД в гр. Бургас, ул. „Гео Милев“ 20, но не могат да се заплащат касово в БСУ.