Начин на плащане

Уважаеми настоящи и бъдещи студенти!

Поради обстоятелствата, свързани с разпространението на КОВИД-19, и с оглед ограничаване събирането на хора в затворени пространства, както и в защита на здравето на Вас и на нашите служители, Ви препоръчваме да заплащате административни и семестриални такси по следния начин:

- чрез платформата „Електронни услуги“ в сайта на БСУ

- по банков път по разплащателната сметка на БСУ в „Алианц Банк България“
  IBAN BG50BUIN78551080025816
  BIC   BUINBGSF

Като алтернатива бихте могли да заплатите дължимата такса чрез ПОС терминал в касата на БСУ, етаж 1, стая 102.

Заплащането на такси в брой не е желателно и не се препоръчва към настоящия момент до възстановяване на свободния достъп в сградата на БСУ.

Благодарим за разбирането и сме на Ваше разположение за съдействие!

 

Семестриални такси
Семестриалните такси се внасят с дебитна или кредитна карта чрез платформата Електронни услуги в сайта на БСУ.


Административни такси
Освен чрез Електронни услуги, административните такси могат да се внасят и в касата на БСУ – стая 102.


Допълнителни начини на плащане:
С платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД.
В основанието за превода се посочват:

  • трите имена на студента;
  • ЕГН;
  • факултетен номер,
  • наименование на таксата.

Семестриални такси могат да се плащат също и с вносна бележка в централния офис на Алианц Банк България АД в гр. Бургас, ул. „Гео Милев“ 20, но не могат да се заплащат касово в БСУ.