КЛУБ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

Клубът по гражданскоправни науки и граждански процес е място за подготовка на студенти за участие в състезания по решаване на казуси и обединява студенти от специалност „Право” в БСУ, които проявяват по-сериозен интерес към гражданскоправните науки и се стремят към по-високи постижения. Освен решаване на казуси, взети от практиката, участниците в Клуба провеждат дискусии и правят писмени разработки по сложни въпроси на правната теория, анализира се практиката на съдилищата и в частност – тълкувателната практика на Върховния касационен съд. 


Студенти от Клуба представят своите разработки на Студентската научна конференция в БСУ и на различни научни форуми и състезания в цялата страна. Клубът по гражданскоправни науки и граждански процес е организатор и домакин на ежегодно Междууниверситетско състезание по решаване на казуси в БСУ. Отбори от Клуба участват в аналогични състезания, провеждани в други университети в страната. Клубът се ръководи от проф. д-р Силви Чернев.  В работата участват и  гл. ас. Анна Чолакова и гл. ас. Красимир Коев.

 

За контакти:
проф.д-р Силви Чернев
Ръководител
Тел. +359 56 900 442
БСУ,  стая 12
chernev@bfu.bg