ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ВИДЕО МОСТ”

Няколко часа след присъединяването на България към ЕС, в атриума на БСУ, PR Academy осъществява най-далечния официален разговор, провеждан в рамките на европейската общност. Чрез видеомост студентите от висшето училище в Бургас, град разположен на Черно море и представител на най-източната граница на ЕС, се свързват със своите колеги от University of the Azores в град Понта Делгада, на разстояние над 4850 км.


Разговорът се провежда между студентка "Връзки с обществеността" от БСУ и председателката на студентския съвет на португалското висше училище. По време на разговора младежите се поздравяват с настъпилата 2007 г. пред академичното ръководство, преподаватели и гости в атриума на университета. Разменят се покани за академичен обмен, представят се културните ценности на двете страни.
В специално обръщение студентите от агенцията, призовават своите колеги от Азорските острови за гласност и организиране на всеобща подкрепа в Португалия за нашите медици в Либия.


Нели и Звезди от "Survivor BG" поставят началото на благотворителната инициатива, с която се цели набиране на средства за подобряване на условията в либийските болници. "Ковчежето на PR Academy", което е символичната дарителница, трябва да обиколи първо университетите в България, след това висшите училища в Европейския съюз и да достигне университета на Азорските острови. Със съдействието на Българския червен кръст средствата трябва да бъдат предадени на Червения полумесец, който работи активно за подобряване условията в либийските болници.


Специални гости: Соломон Паси - председател на ПК по външна политика и член на настоятелството на БСУ, Георги Георгиев - почетен консул на Украйна в Бургас, Нели и Звезди - от "Survivor BG"; ръководството на БСУ.