Студентски клуб по психология

Студентският клуб по психология към Бургаския свободен университет има за цел да осигури възможност на студентите да опознаят себе си и разширят полето си на знания и опит. Клубът  предоставя среда за изява, развитие и обмен на идеи.

Студентите ще имат възможност за регулярни срещи и участие в дискусии с гост-лектори, които са доказани специалисти в областта на психологията. За бъдещите психолози се организират майсторски класове, водени от преподаватели на Центъра по хуманитарни науки, които са изцяло с практическа насоченост.

Срещите на Клуба се провеждат два пъти в месеца.

 

За контакти:
ас. Камелия Станева, ръководител
тел. за връзка: 0889948640
БСУ, стая 504
kstaneva@bfu.bg