Наградени реферати I-III курс

Специална награда

Петър Петров – БСУ, спец. “ИКН”, 3 курс

тема: “Разработване на система за управление на съдържанието piWebCreator”.

 

Първа награда

Тодор Иванов – БСУ, спец. “ИКН”, 3 курс

тема: “Модел на база данни чрез езика за програмиране С”.

 

Втора награда

Вержиния Александрова, Вероника Янева – ХТМИ, София, спец. “Материалознание”, 2 курс

тема: “Експериментално изследване на механичните свойства на материалите при дълготрайно натоварване".

 

Трета награда

Александра Пеева – БСУ, спец. “Финанси”, 3 курс

тема: "Анализ на разходите в бюджетаза обслужване на съдебната власт за периода 1999-2009г."

 

Насърчителни награди:

  • Мая Митева, Ралица Генова – БСУ, спец. “Маркетинг”, 3 курс;
  • Анна Манукян – БСУ, спец. "Журналистика”, 2 курс;
  • Станислава Нанева – БСУ, спец. “Соц. дейности”, 2 курс;
  • Анна Качарава – БСУ, спец. “Журналистика”,  3 курс.