Програма 4 КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Секция - IV курс, магистри и докторанти 

 • Иво Христов – БСУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Яна Колева – БСУ, спец. “Журналистика”, 4 курс
 • Рукие Дерменджиева, Илиан Найденов – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Росица Робева – БСУ, спец. “Финанси”, 4 курс
 • Емилия Николова– БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, магистърска програма
 • Таня Пеева – БСУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Александър Иванов, Владимир Стоянов – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Ангел Димов – ПУ "Паисий Хилендарски", спец. “Психология”, 4 курс 
 • Деян Докторов – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Филип Каролев – БСУ, спец. “Счетоводство и контрол”, магистърска програма
 • Теодора Колева – ПУ "Паисий Хилендарски", спец. “Психология”, 4 курс
 • Таня Димитрова– БСУ, спец. “Журналистика”,  4 курс
 • Мария Иванова – Шуменски университет, спец. “Системно администриране”, магистърска програма
 • Славина Стойкова, Диана Крумова, Стефан Стойнев – БСУ, спец. “Маркетинг”, 4 курс
 • Ивелина Тодорова – БСУ, спец. “Журналистика”,  4 курс
 • Нина Качарава – БСУ, спец. “ИКН”, 4 курс
 • Галя Костадинова – БСУ, спец. “Финанси”, магистърска програма
 • Димитър Иванов – БСУ, спец. “Право”, 4 курс
 • Гергана Кармашикова – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс
 • Златина Гайдажиева – БСУ, спец. “Маркетинг”, магистърска програма
 • Христо Иванов – ВТУ "Т. Каблешков", спец. “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 4 курс, Даниела Дечева - УНСС, Марин Вълков - ВТУ "Т. Каблешков", 4 курс
 • Марио Китов- Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 4 курс
 • Николай Ганчев – БСУ, спец. “Финанси”, 4 курс
 • Румен Ангелов – БСУ, спец. “ИКН”, 4 курс
 • Методи Димитров – РУ "Ангел Кънчев", спец. “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, докторант
 • Кателина Турманова – БСУ, спец. “Право”, 5 курс
 • Деян Иванов – ВТУ "Т. Каблешков", спец. “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 4 курс
 • Велизар Жулев – Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 4 курс
 • Анелия Цветанова, Веселин Янев - БСУ, спец. “Право”, 4 курс
 • Марин Вълков, Христо Иванов, ВТУ "Т. Каблешков", спец. “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 4 курс