XII-ти международен конкурс за студентско научно творчество

Секция I-III курс
Председател: доц. д-р Лина Анастасова
Членове: доц. д-р Даниела Орозова
доц. д-р Тодор Георгиев
гл.ас. д-р Боян Георгиев 
гл. ас. д-р Юлия Йоргова
гл.ас. д-р Пламен Ангелов
Секция IV курс, магистри и докторанти
Председател: доц. д-р Мариана Лазарова
Членове: доц. д-р Силви Чернев
проф. дтн Андон Лазаров
доц. д-р Сава Димов
доц. д-р Йонка Балтаджиева
гл.ас. д-р Валентин Енчев

 

Сборник (pdf формат)  
Снимки от конкурса


Доц. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на Центъра по икономически и управленски науки, получи специална награда за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране.