Наградени реферати IV курс, магистри и докторанти

Специална награда

Жанета Симеонова – БСУ, спец. Връзки с обществеността, магистър

тема: “Диагностика на медийния образ на БСУ като инструмент за изграждане на имидж”.

 

Първа награда

Анелия Цветанова, Веселин Янев – БСУ, спец. Право, 5 курс

тема: “Някои правни проблеми, свързани с торент сайтовете”.

 

Втора награда

Емилия Николова – СУ „Климент Охридски”, спец. Връзки с обществеността, доктор

тема: "Публичният образ на деловата българка в бургаските печатни медии - регионален поглед към глобален проблем".

 

Втора награда

Петър Петров – БСУ, спец. ИКН, 4 курс

тема: "Система за мултиплатформена разработка на игри".

 

Трета награда

Надя Андонова, Галя Проданова, Станислава Атанасова – БСУ, спец. Счетоводство и контрол, 4 курс

тема: "Оповестяване на ГПР от кредитните институции - начин за постигане на прозрачна банкова информация".

 

Трета награда

Поля Маркова – БСУ, спец. КТКМ, 4 курс

тема: "Нива на нейонизираща радиация от мобилните системи. Сравнение на стандартите за сигурност в България и ЕС".

 

Насърчителни награди:

  • Антоанета Тодорова - УНСС, спец. Социология, 4 курс;
  • Живко Йорданов – БСУ, спец. Право, 5 курс.