Програма 1-3 курс

Секция - I-III курс

 • Дарина Златанова – БСУ, спец. Връзки с обществеността, 3 курс, „Фейсбук – социална необходимост или нов синдром на зависимост в днешното време”, научен ръководител доц. д-р Мария Алексиева
 • Иван Тотев – БСУ, спец. Маркетинг, 2 курс, “UNIUP! Университетът – обединен, уникален, общоприет”, научен ръководител доц. д-р Сава Димов
 • Стоян Узунов - БСУ, спец. ИКН , 1 курс, "Разработка на компютърна игра - When Space Inviders Meets Pong", научни ръководители доц. д-р А. Тошков, гл. ас. Д. Минчев
 • Добрин Юнгарев – БСУ, спец. Журналистика, 1 курс, „Интернет като платформа на тероризма”, научен ръководител доц. д-р Тодор Георгиев
 • Мария Стоева, Виолета Ганчева – БСУ, спец. Маркетинг, 3 курс, “Нагласи на българския потребител към нов продукт - китайски хранителни добавки „Tiens”, научен ръководител доц. д-р Лина Анастасова
 • Гергана Друмева – БСУ, спец. Социални дейности, 3 курс, „Здравословното хранене при подрастващите – състояние и тенденции”, научен ръководител доц. д-р И. Дерижан
 • Цветелин Делчев – Университет „Асен Златаров”, спец. Управление на европейски проекти, 2 курс, „Успешни стратегии при онлайн маркетинг на продукти и услуги”, научен ръководител доц. д-р Дончо Керемидчиев
 • Тошко Андреев – БСУ, спец. ИКН, 1 курс, "Разработка на компютърна игра - Alien Scum", научни ръководители доц. д-р А. Тошков, гл. ас. Д. Минчев
 • Мартина Каприева – БСУ, спец. Журналистика, 2 курс, „Отвъд дъгата – толерантни ли сме към сексуално различните”, научен ръководител доц. д-р Т. Коцева
 • Кристина Иванова – БСУ, спец. Право, 2 курс, „Новият избирателен кодекс и избирателните права”, научен ръководител доц. д-р Рашко Рашков
 • Катина Лукова – БСУ, спец. Журналистика, 2 курс, „Новините за насилие и агресия като основна гледна точка на вестниците”, научен ръководител доц. д-р М. Алексиева
 • Иван Петков, Георги Тодоров – БСУ, спец. КТКМ, 3 курс, "Измерване на честотната лента при нискочестотно крайно стъпало TDA1562", научен ръководител гл.ас.д-р Пламен Ангелов
 • Любомир Здравков Ангелов – БСУ, спец. Финанси, 2 курс, “Форекс – бизнес или хазарт”, научен консултант гл.ас. Диана Съботинова
 • Ирина Йорданова – БСУ, спец. Журналистика, 1 курс, „Приказните героини като медийни звезди”, научен ръководител проф. дфн К. Лукова
 • Емил Николов Петров - БСУ, спец. ИКН , 1 курс, "Разработка на компютърна игра - Метеоритна защита", научни ръководители доц. д-р А. Тошков, гл. ас. Д. Минчев
 • Ирина Миндова– УНСС, спец. Медии и журналистика, 3 курс, „Новите революции и медиите”, научен ръководител д-р Катя Михайлова
 • Ваня Ванева - БСУ, спец. Право, 1 курс, „Изпълнителната власт”, научен ръководител доц. д-р Рашко Рашков
 • Михаил Панайотов - БСУ, спец. ИКН, 1 курс, "Разработка на компютърна игра - Игра с въпроси", научни ръководители доц. д-р А. Тошков, гл. ас. Д. Минчев
 • Анна Манукян – БСУ, спец. Журналистика, 3 курс, „Какво (не) казват медиите по проблемите за социалната интеграция на децата, лишени от родителски грижи”, научен ръководител доц. д-р М. Алексиева
 • Паола Александрова – БСУ, спец. Маркетинг, 1 курс, “Безработицата сред младежите в условията на криза”, научен ръководител гл. ас. д-р Мария Нейчева
 • Диляна Куртева, Радина Томанова – УНСС, спец. Право, 2 курс, „Трафикът на хора или робството на XXI век ”, научен ръководител проф. В. Цанков
 • Сашо Калъчев – БСУ, спец. ИКН, 1 курс, "Разработка на компютърна игра - Пъзел", научни ръководители доц. д-р А. Тошков, гл. ас. Д. Минчев
 • Дияна Грозева – БСУ, спец. Журналистика, 2 курс, „Захари Стоянов – взаимодействие между журналистически и литературен текст”, научен ръководител проф. дфн К. Лукова
 • Адреане Димитрова, спец. ИКН, 1 курс, "Разработка на компютърна игра - Word Game", научни ръководители доц. д-р А. Тошков, гл. ас. Д. Минчев