Наградени реферати I-III курс

Специална награда

Катя Шахларска - БСУ, спец. Социални дейности и консултиране, 2ри курс
Тема: "PAS – предизвикателство в социалната работа"
Научен консултант: доц. д-р Румен Бостанджиев


Първа награда

Биляна Николова- БСУ, спец. Право, 3ти курс
Тема: "Съдържание на брачния договор"
Научен консултант: гл. ас. Анна Чолакова


Втора награда

Йордан Даскалов- БСУ, спец. ИКН, 1ви курс
Тема: "Програмен продукт за качване и архивиране на схеми по електроника в интернет пространството – SchematicsX"
Научен консултант: гл. ас. Димитър Минчев


Трета награда

Росица Георгиева, Христо Петров - БСУ, спец. Маркетинг, 3ти курс
Тема: "Подпраговата реклама"
Научен консултант: гл. ас. д-р Атанас Луизов


Насърчителни грамоти

Стоян Йотов - УНСС, спец. Обществени комуникации и информационни науки, 2ри курс
Тема: "Експерименти с българското образование- инвестиции за развитие или задръстване на човешкия капитал"
Научен консултант: ас. д-р Катя Михайлова

Кристияна Попова, Мария Кьосева - Академия на МВР, Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, 3ти курс
Тема: "Отвличания - превенция спрямо НК"
Научен консултант: Н. Кузманова

Ива Янкова - БСУ, спец. Журналистика, 2ри курс
Тема: "Списание “L’europeo” в медийната култура на България"
Научен консултант: проф. дфн К. Лукова

Владислав Велков - Колеж по телекомуникации и пощи- София, спец. Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите”, 1ви курс
Тема: "Пазарът на интернет за крайни потребители в град София"
Научен консултант: ас. Гергана Славчева Димчева