Наградени реферати IV курс, магистри и докторанти

Специална награда

Ангела Пранарова - БСУ, спец. Журналистика, 4ти курс
Тема: „Изкуството в националния ефир – приоритет или задължение”
Научен консултант: доц. д-р Т. Георгиев 

 

Първа награда

Димитър Тонев - БСУ, спец. КСТ, 4ти курс
Тема: „БСУ – партньор в образователния процес на децата в „Училище по роботика”
Научен консултант: доц. д-р Р. Долчинков 

 

Втора награда

Димитър Йорданов - БСУ, спец. Маркетинг, 4ти курс
Тема: „План на фирма „Софарма” АД за доставка на фармацевтичния продукт „Tribestan” в Кралство Дания”
Научен консултант: гл. ас. И. Кунева 

 

Трета награда

Ирина Миндова - УНСС, спец. Медии и журналистика, 4ти курс
Тема: „Н.И.Е. и многостепенните потоци на комуникация”
Научен консултант: гл. ас. д-р Катя Михайлова 

 

Насърчителни грамоти

Галина Михайлова, Светослава Радева - БСУ, спец. Публична администрация, 4ти курс
Тема: „Свободно придвижване на работна ръка в ЕС”
Научен консултант: проф. В. Цанков 

Биляна Петкова, Антон Кринчев - УНСС, спец. Икономическа социология, 4ти курс
Тема: „Науката меметика – интердисциплинарни аспекти”
Научен консултант: акад. дсн Ивайло Кусев