Програма 4 КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

ЗАЛА 208 
9:15 часа

Димитър Вълчев - БСУ, спец. "Право", 4 курс

тема: "Проблеми при разкриването и разследването на серийните убийства"

научен консултант: ас. Христо Павлов

9:30 часа

Милена Илева, Боряна Петрова - БСУ, спец. "Маркетинг", 4 курс

тема: "Предлагане на туристически продукт „Семейна почивка в обособен апартамент", чрез преустройство на съществуваща сграда"

научен консултант: гл. ас. Вилислав Петров

9:45 часа

Калина Тончева - БСУ, спец. "Връзки с обществеността", 4 курс

тема: "Училището днес - деградация вместо прогрес (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)"

научен консултант: доц. д-р В. Ватева

10:00 часа

Димитър Тонев - БСУ, спец. "КСТ", 4 курс

тема: "БСУ - партньор в образователния процес на децата в „Училище по Роботика"

научен консултант: доц. д-р Радостин Долчинков

10:15 часа

Цветелин Панчев Делчев - Университет Проф. д-р А. Златаров - Бургас, спец. "Организация и управление на производството", докторант

тема: "Подобряване управлението на предприятия чрез онлайн системи и инструменти за вземане на ефективни решения"

научен консултант: Проф. д. ик. н. д-р инж. Ангел Блажев Мирчев

10:30 часа

Галина Михайлова, Светослава Радева - БСУ, спец. "ПА", 4 курс

тема: "Свободно придвижване на работна ръка в ЕС"

научен консултант: Проф. д-р Веселин Цанков

10:45 часа

Ангела Пранарова - БСУ, спец. "Журналистика", 4 курс

тема: "Изкуството в националния ефир - приоритет или задължение"

научен консултант: доц. д-р Т. Георгиев

11:00 часа

Димитър Йорданов - БСУ, спец. "Маркетинг", 4 курс

тема: "План на фирма „Софарма" АД за доставка на фармацефтичния продукт „Tribestan" в Кралство Дания"

научен консултант: гл. ас. Ирена Кунева

11:15 часа

Павел Белов - БСУ, спец. "КЕВЕИ", магистър, 1 курс

тема: "Горивни клетки"

научен консултант: доц. д-р С. Лецковска, доц. д-р Камен Сейменлийски

11:30 часа

Габриела Милчева Йорданова - УНСС- София, спец. "Социология", докторант

тема: "Жизнени цикли и бюджет на времето. Фокус върху социалните проблеми на съвремието, зараждащи се в първи и втори жизнен цикъл"

научен консултант: проф. д-р Начко Радев

11:45 часа

Гради Енев, Желязко Кафалиев, Недялко Стоев - БСУ, спец. "Бизнес администрация", 4 курс

тема: "Стартиране производство на пакетирано кафе под собствена марка"

научен консултант: гл.ас. Вилислав Петров

12:00 часа

Живко Жеков, Веселин Димитров, Злати Янакиев - БСУ, спец. "ИКН", 4 курс

тема: "Софтуер за GPS позициониране за мобилни устройства"

научен консултант: доц. д-р Веселина Жечева

12:15 часа

Делина Мазнева - БСУ, спец. "Право", 5 курс

тема: "Изменение на обвинението"

научен консултант: гл.ас. Мила Иванова

12:30 часа

Владимир Димитров Вълчев - Колеж по телекомуникации и пощи - София, спец. "Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите", 4 курс

тема: "Фасилити Мениджмънт в България и в света"

научен консултант: доц. д-р Добромир Маламов

12:45 часа

Георги Илчев Кьосев - Колеж по телекомуникации и пощи - София, спец. Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите, 4 курс

тема: "Приложен софтуер за автоматизиране на дейности по ефективно и своевременно разпределение доставката на значителен обем от заявени продукти до клиенти и доставчици"

научен консултант: доц. д-р Д. Маламов

ПОЧИВКА ОТ 13:00 ДО 14:00 ЧАСА
14:00 часа

Георги Тонев, Ивелин Георгиев, Стоян Арнаудов, Иван Кабаков, Кристиан Николов, Ясен Ончев - БСУ, спец. "ИКН", 4 курс

тема: "Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия"

научен консултант: доц. д-р Радостин Долчинков

14:15 часа

Яница Маринова Маринова - УНСС- София, спец. "Медии и журналистика", 4 курс

тема: "Българският и турският телевизионен сериал - традиция и иновация в продуцентските и режисьорските решения"

научен консултант: гл. ас. д-р Катя Михайлова

14:30 часа

Рая Йорданова Райчева - УНСС - София, спец. "Социология", 4 курс

тема: "Сблъсъкът на поколенията в съвременните предприятия"

научен консултант: проф. д-р Михаил Мирчев

14:45 часа

Марин Вълков, Христо Иванов, Деян Иванов - ВТУ "Т. Каблешков" - София, спец. "ЕЕЕО", магистри, 2 курс

тема: "Еко дом - моят дом"

научен консултант: доц. д-р инж. Георги Митков Павлов

15:00 часа

Христо Иванов, Марин Вълков - ВТУ "Т. Каблешков" - София, спец. "ЕЕЕО", магистри, 2 курс

тема: "Електрическият велосипед - другата алтернатива на пътя"

научен консултант: доц. д-р инж. Славчо Давидов

15:15 часа

Светослав Иванов, Ивайло Радев - БСУ, спец. "ИКН", 4 курс

тема: "Система за споделяне на пътуване"

научен консултант: доц. д-р Даниела Орозова

15:30 часа

Биляна Пепиева Петкова, Антон Йорданов Кринчев - УНСС - София, спец. "Икономическа социология", 4 курс

тема: "Науката меметика - интердисциплинарни аспекти"

научен консултант: акад. дсн. Ивайло Кусев

14:45 часа

Мариета Борисова Христова - УНСС - София, спец. "Социология", магистри, 2 курс

тема: "Социални мрежи и или социални медии"

научен консултант: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска 

16:00 часа

Тодорка Димова Кинева - УНСС - София, спец. "Социология", магистри, 2 курс

тема: "Роли на съвременната българска жена в семейството и кариерата"

научен консултант: Доц. д-р Пепа Митева

ЗАЛА 218
14:00 часа

Детелина Аврамова, Методи Митев - БСУ, спец. "Журналистика", 4 курс, "Връзки с обществеността", 4 курс

тема: "Едно изкушение на днешната младеж"

научен консултант: доц. д-р Т. Георгиев

14:15 часа

Десислава Тетрадкова, Екатерина Дескова, Николета Найденова - БСУ, спец. "Маркетинг", 4 курс

тема: "Разработване на бизнес план на фирма "Planet Rose" за стартиране на малък бизнес и експортен план за доставка на комплекти ароматизирани свещи и сухи розови листа за пазара на Кралство Великобритания"

научен консултант: гл. ас. Ирена Кунева, гл.ас. Вилислав Петров

14:30 часа

Ирина Теодорова Миндова - УНСС- София, спец. "Медии и журналистика", 4 курс

тема: "Н.И.Е. и Многостепенните потоци на комуникация"

научен консултант: гл. ас. д-р Катя Михайлова

14:45 часа

Алеко Василев Стоянов - УНСС - София, спец. "Европеистика", 4 курс

тема: "България в ЕС - пет години по-късно"

научен консултант: проф. д-р Михаил Мирчев

15:00 часа

Люба Динкова Спасова - Българска академия на науките, спец. "Социология", докторант

тема: "Социален контрол, самоконтрол и девиантно поведение"

научен консултант: доц. д-р Анна Мантарова

15:15 часа

Евгени Берчев, Николай Николов, Кристияна Демирева - БСУ, спец. "Бизнес администрация", 4 курс

тема: "Производство на манов мед в екологично чист район - предимства и предизвикателства"

научен консултант: гл.ас. Вилислав Петров

15:30 часа

Емилия Иванова - БСУ, спец. "Право", 4 курс

тема: "Особености при разследването на терористични актове, извършени чрез взривни устройства"

научен консултант: ас. Христо Павлов

15:45 часа

Станислава Нанева - БСУ, спец. "Социални дейности и консултиране", 4 курс

тема: "Нови тенденции в образованието и социалната работа"

научен консултант: доц. д-р И. Дерижан