XIV-ти национален конкурс за студентско научно творчество

През м.март 2013 г. ще се проведе XIV Конкурс за студентско научно творчество с национално участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.СНТ 2013 БСУ

Научните направления са:

  • Право и политика
  • Администрация и управление
  • Финанси и счетоводна отчетност
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
  • Социални дейности
  • Техники и технологии
  • Информатика
  • Възобновяеми енергийни източници

 

КЛАСИРАНЕ
Снимки 
СТЕНА НА СЛАВАТА
 
Сборник  
Програма
Шест причини да участвам в Студентското научно творчество
Информация за студентите от БСУ
Информация за студентите от други висши училища