Програма на XIV конкурс за студентско научно творчество

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика) и Социални дейности - Програма  
 
Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Техники и технологии, Информатика и Възобновяеми енергийни източници - Програма