Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

През месец март 2016 г. ще се проведе XVII Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.

Научните направления са:

 

Класиране

Информация за студентите от БСУ

  • Презентация и защита на рефератите в центъра - 17.03.2016 г. - Класиране
  • Конкурс с участието на номинираните от всеки център и студенти от други висши

училища - 31.03.2016 г.
Студентите имат възможност да уточнят темите за реферати със своите преподаватели.
Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в специално научно издание.
Класиралите се студенти ще имат възможност за участие в студентски научни форуми на
други университети.
Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и
качествено разработени и защитени реферати.

 

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество

 

Информация за студентите от други висши училища

Регистрация за участие

Технически изисквания