Академичен състав

проф.д. н. Галя Христозова

Дни за консултации:

Сряда, от 13 до 15 ч., стая 308

Публикации

проф.д. н. Калина Лукова

Дни за консултации:

Понеделник, от 14:00 до 16:00 ч., стая 503

Публикации

проф.д-р Евелина Динева

Дни за консултации:

Вторник, от 13:00 до 15:00 ч., стая 306

Публикации

проф.д-р Йонка Балтаджиева

Дни за консултации:

Вторник, от 14:00 до 16:00 ч., стая 14

Публикации

проф.д-р Мария Алексиева

Дни за консултации:

сряда, от 13.00 до 15.00 ч., стая 414

Публикации

проф.д-р Румен Вълчев

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Веселина Ватева

Дни за консултации:

Сряда, от 11 ч. до 13 ч., стая 503

Публикации

доц.д-р Диана Циркова

Дни за консултации:

четвъртък, от 14 до 16 ч., стая 210

Публикации

доц.д-р Диана Попова

Дни за консултации:

Понеделник, от 16:00 до 18:00 ч., стая 506

Публикации

доц.д-р Зорница Ганева

Дни за консултации:

Понеделник, от 10 до 12 ч., стая 505

Публикации

доц.д-р Красимира Минева

Дни за консултации:

Вторник, от 11 до 13 ч., стая 419

Публикации

доц.д-р Михаил Проданов

Дни за консултации:

сряда, от 14 до 16 ч., стая 504

Публикации

доц.д-р Пепа Митева

Дни за консултации:

Събота, от 11 до 13 ч., стая 506

Публикации

доц.д-р Татяна Коцева