ст.преп. Димитър Хаджирачев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Фонетика и фонология на английския език
  • Техн. средства и изп. им в преп. на англ. език
  • Придоб. и разв.на речева и слухова компетентност

 

Членство в научни организации
  • Приемане на радио и телевизионни образователни програми чрез сателит и Интернет и използването им в преподаването на английски език.

 

Специализации
  • Великобритания, British Corcit, Развитие на речеви умения
  • Великобритания, TEMPUS, Разработване на материали за слушане