Публикации

 

Области на научни интереси
 • Новите технологии в обучението по чужд език
 • Тестуване и оценяване в чуждоезиковото обучение
 • Дистанционно обучение
 • Жаргон, разговорен език, идиоми

 

Членство в научни организации
 • Участие в асоциацията на преподавателите по френски език.\r\nУчастие в работата на регионалния инспекторат като учител методист.
 • Европейска обсерватория по плурилингвизъм

 

Специализации
 • Франция, Университет Луи Пастьор, Страсбург, Университетски едногодишен курс- магистърска степен - използване на информационните технологии за организиране на дистанционно обучение 2006
 • Франция, CEPEC, Лион, Дистанционно Обучение 2004
 • Франция, CLA / Център по Приложна Лингвистика/, Безансон, Курс за учители методисти по френски език 2003
 • България, Теххнически Университет, Варна, Курс по информатика за изработка на HTML документи, графична концепция. 2002
 • Франция, CLA, Университет Франш Конте, Безансон, Курс за учители методисти по френски език 1997
 • Франция, CREDIF, La Rochelle, Курс за учители методисти по френски език 1996
 • Франция, CLA, Университет Франш Конте, Безансон, Курс за учители методисти по френски език 1995
 • Франция, CAVILAM, Vichy, Курс за написване на учебници по френски език. 1991
 • Албания, Тирански Университет и Университетска асоциация на франкофонските държави, Редакция и публикация на научна статия в електронни медии 2008
 • България, СУ "Климент Охридски", Дистанционно обучение и тюторат 2009