проф.д-р Евелина Динева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Методика на обучението по математика
  • Диагностика и развитие на математически способност

 

Членство в научни организации
  • Съюз на учените в България
  • Съюз на математиците в България
  • Член на Националното педагогическо дружество в България

 

Специализации
  • Русия, АПН, МОМ