доц.д-р Диана Попова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Изграждане на имидж
 • Глобализация и комуникации
 • Специализирано обучение по английски език
 • Методи на преподаване и учене
 • Междукултурна комуникация
 • Англ. език и развиване на комуникативни компетенции

 

Членство в научни организации
 • Експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация.
 • Експерт към Търговскоиндустриална камара, Бургас

 

Специализации
 • Лийдс, Англия, Leeds University, Съвременна английска литература 1983
 • Колчестър, Англия, Colchester English Study Centre, Съвр. методи на препод. на англ. език и лителатура 1988
 • Москва, Русия, Institute of International Tourism, Moscow, Russia, Туризъм и подгот. на кадри за туризма 1990
 • Брадфорд, Англия, Bradford and Ilkley Community College, Специализирано чуждоезиково обучение 1996
 • Гранада, Испания, University of Granada, Специализирано чуждоезиково обучение 1999
 • Кемниц, Германия, Technische Universitat Chemnitz, Специализирано чуждоезиково обучение 1997
 • Гилфорд, Англия, University of Surrey, Придобиване на степен Ph.D. 1998
 • Латвия, Valmieras Secondary School No.2, Методи за повишаване на грамотността и мотивацията за учене при възрастни 2014
 • Оксфорд, Англия, St Hilda's College, English for specific purposes 2003
 • Оксфорд, Англия, St. Hilda's College, Специализиран английски език 2003
 • Оксфорд, Англия, Surrey University, Guildford, Изготвяне на учебни програми по английски език за специалницели във ВУЗ 1999
 • Чапъл Хил, Северна Каролина, САЩ, University of North Carolina - Chapel Hill, Преп. на бълг. култура и изсл. д-ност 2005
 • Австрия, Работно ателие по програма Grundtvig (Life Long Learning Initiative of the EU), Междукултурна комуникация и креативен интеркултурен обмен 2011
 • Италия, Universita dei Sapori, Perugia, Italy, Нови умения за нови професии в туризма - валидиране на неформалното и неофициалното образование 2013
 • Исландия, InterCultural Iceland, Diverse society - Diverse Classrooms. Student Diversity Benefiting Social Diversity. Special Focus on the CLIM Method 2015
 • Румъния, Турция, Португалия, България и Македония , Училища и НПО в съответните страни, Тематични едноседмични обучение на младежи и преподаватели от седем страни - Латвия, Румъния, Турция, Унгария, Португалия, България и Македония 2016