проф.д-р Румен Вълчев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • 1.Гражданско образование
  • 2.Преподаване права на човека
  • 3.Образователна реформа

 

Специализации
  • САЩ, Колеж по образование, Университет Айова, Гражданско образование 1999
  • САЩ, Политическа академия, Център по гражданско образов, Демокрация, гражданско образование 2004