Публикации

 

Области на научни интереси
  • Логопедични аспекти на билингвизма
  • Екипна работа при логопедическа ревалидация
  • Компютърните технологии в логопедическата практика
  • Невербална комуникация - кодиране и декодиране ези

 

Членство в научни организации
  • Член на Балканска асоциация по история и философия на медицината