доц.д. н. Румен Бостанджиев

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Фамилна психотерапия
 • Психо-социално консултиране и терапия
 • Подготовка за семеен живот и родителство
 • Разработване и осъществяване на програми, развиващи емоционалната и социалната компетентност

 

Членство в научни организации
 • Ръководител на Бургаската секция към Дружеството по позитивна психология към Дружеството на психолозите в България
 • Българска асоциация по психотерапия
 • Българска асоциация по сексуална медицина - член на управителния съвет
 • Дружество на психолозите в България
 • Българска психиатрична асоциация
 • Българско дружество по психодрама и групова терапия
 • Дружество по приложна психология в България
 • European Associacion for Sexology
 • European Society for Sexual Medicine
 • International Acxademy for Sexual Medicine
 • Българска асоциация за тренинг и развитие
 • Асоциация за социолно, емоционално и позитивно образование

 

Научни призове
 • научен ръководител на студентка от БСУ - Катя Пенева, спечелила Специалната награда на Националния конкурс за студентско научно творчество през 2012 г.

 

Специализации
 • Холандия и Белгия, IPPF - Световна здравна организация, Семейно здраве 1993
 • Чехия, Американска психологична асоциация, Личностно центриран подход и приложението му в терапията, образованието и мениджмънта 1995
 • Германия, Морено институт в гр. Юберлинген , Психодрама - специализация като лицензиран психодрама терапевт и обучител 1998
 • Великобритания, Международна академия по сексуална медицина, Специализация по сексуална медицина 2007