гл.ас.д-р Мария Манева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Журналистика
  • Социология

 

Научни призове
  • Награда за участие по повод четения на млади социолози на името на проф. Живко Ошавков в Институт по социология при БАН
  • Втора награда от участие в научна конференция - на името на проф. Живко Ошавков - Институт по социология на БАН

 

Специализации
  • България, Центъра за чуждоезиково обучение ИЧС "Св. Климент Охридски", Немски език 2007