гл.ас.д-р Милен Филипов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • политически пъблик рилейшънс, кризисни комуникации, социални медии, пропаганда

 

Членство в научни организации
  • European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)
  • Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)
  • Българска академична асоциация по комуникации (БААК)

 

Специализации
  • England, Rotary International District 1130, Public Relations and Media 2008
  • България, M3 Communications Group, Inc., Пъблик рилейшънс, маркетингови комуникации, реклама 2009
  • България, културен център "Морско казино" към Община Бургас, Връзки с обществеността на културни институции 2011