доц.д-р Михаил Проданов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Експериментална психология
  • Психологични измервания
  • Криминална психология
  • Трудова и организационна психология
  • Социална психология

 

Членство в научни организации
  • Дружество на психолозите в България