доц.д-р Зорница Ганева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Социални и емоционални умения
  • Социална работа
  • Детска психология
  • Двигателна терапия

 

Членство в научни организации
  • Дружество по позитивна психотерапия България
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА

 

Специализации
  • България, Национална спортна академия, Кинезитерапия 1997
  • България, Дружество по позитивна психотерапия, Сертифициран консултант по позитивна психотерапия 2016
  • България, Бургаски свободен университет, Квалификационен курс "Въведение в арт-терапията" 2016
  • България, Бургаски свободен университет, Магистърска степен Детска и юношеска психология 2016