проф.д. н. Калина Лукова

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Българската литература след Освобождението до края на Първата световна война
  • Антична и западноевропейска литература
  • История на журналистиката
  • Литература и медии

 

Членство в научни организации
  • Член на Съюза на българските журналисти

 

Научни призове
  • Годишна награда на СБЖ за 2014 г. в категория "Книга" за книгата "Литература и медии"
  • Специално отличие на БСУ за принос в научното израстване на студентите - 2010 г.

 

Специализации
  • България, СУ "Климент Охридски", литературознание