проф.д-р Мария Алексиева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Начална училищна педагогика
  • Психология
  • Теория на обучението и дидактика

 

Членство в научни организации
  • Съюз на учените в България
  • ОМЕП - Международна организация по предуч. образов
  • Проект "Стъпка по стъпка": сертификат "Развитие на детето в яслена възраст"; сертификат Приложени изследвания

 

Специализации
  • България, ПУ "П. Хилендарски", Организация и управление на образованието 1996
  • България, ЦУУ, СУ "Климент Охридски", Педагогика 1998